Thiết kế các cửa trong nhà theo nguyên lý âm – dương

Thiết kế các cửa trong nhà theo nguyên lý âm – dương

Cửa chính, cửa phụ cũng rất quan trọng trong thiết kế. Bố trí hệ thống cửa đi nhà phố hợp phong thuỷ cần vận dụng nhiều nguyên lý, trong đó hài hòa âm dương và tránh trực xung khá quan trọng. Cửa đi không được quan tâm sẽ ảnh hưởng đến các luồng khí trong